Home » Quote » Kes on Befana?

Ulve Roomas

Tere tulemast minu kodulehele!

Kes on Befana?

 

 Kiirusta Aeglaselt

Kiirusta Aeglaselt

Epifania päev on 6 jaanuar. Piazza Navonal korraldatakse  sel puhul iga aasta lõpul suur turg, kus võib osta kõike Befanaga seonduvat ja loomulikult ka muud, mis on meie traditsioonidesse aja jooksul jõuludega tulnud. 

Kinglituste jagamine on kandunud jõuludele – pidu, mis jõuab Rooma alles pärast II maailmasõda ja on seotud laste kaitsepühakuga San Nicolaga kes rännakutel sattus ka Uude Maailma kus tema piiskopirüü muutus punaseks amerikaniseerunud Santa Clausi mantliks.

Befana póletamine

Befana póletamine

Befania nimi tuleneb ladina keelest epiphania ja tähendab pidustust. Ladina keelde tuleb sõna omakorda kreeka keelest – epiphaneia ( ilmutus või hingestatud tseremoonia).Ristiusus on see olnud seotud Kristuse elu kõige tähtsamate sündmustega – sündimine, ristimine ja esimene ime Kaana pulmas.  Pagnlikul ajal tähistati selle sõnaga millegi saabumist, olulist muutust.

Toetudes vanadele roomlaste erinevatele rahvapidutustustele loeme 18.saj dokumentidest, et traditsiooniliselt kasututati just 25 mätsil ja 25 detsembril vana naise figuuri põletamist. Kuju oli pandud tihti isegi kuni 6 – 7 meetri kõrguse roahunniku otsa.

Traditsioon ise on pärinemas juba 10 sajandist e.m.a. kui ta oli kahtlemata seotud Sol Invictuse pidustustega , mis antiikmaailmas toimusid 17 – 23 detsember ja olid seotud talvise pööripäevaga. Kevadel tähistati aga põllutööde algust ja märtsikuu pidustuste puhul on tegemist asjade olemuse lahtimõtestamisega. Paastu ajal ristiusu saabudes teatavasti ei sööda ja mõeldakse hingetoidule. See kandub edasi ka igapäevasele elule kus pole vaja väärtustada niivõrd asju meie ümber, kuivõrd vaimu ja selle rikkust. Vanaduse kuju on märgiks, et matriaalne vara on kui noorus, mis hääbub.

 Vanakese kuju detsembrikuus näitas aga aja mööduvust ja aasta lõppu. Kaunistusteks kasutati söega täidetud sukke. Süsi on see, mis vanast alles jääb ja kuumusega taas leegi annab nii nagu aastagi puhul kevadel loodus jälle õide puhkeb. Emake Loodus ( Mater Magna) on jaanuaris vananenud ja kuivanud oskad tuli põletada. Ka Kuu (Mater Magna sümbol) muutub surres mustaks ja uuesti sündides on jälle helendav. Samuti on Vanaduse põletamine mustaks muutumine

Enne surma aga kinkis Befana maiustusi, mis olid kui seemned uuele elule. Kingitusi toodi lastele, kui elu sümbolitele ja edasiviijatele.

Ristiusu saabudes riietati teatavasti kõik paganlikud pühad uude kuube ja nii on kaasaja seletus pidustustele seotud ainult piibliga.

Targad hommikumaalt, kes Kristust tulid kummardama, tõid talle kingituseks kulda, viirukit ja mürri…Selle sündmuse baasil ongi kristlikus maailmas rahvatraditsiooni 25 detsembri pidustus kandunud 6 jaanuarile. 

Jaga

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone