Esilehele » Tsiteeri » Apokalúpsise Naine ja maailma esimene krobeline kuu kunstis

Ulve Roomas

Tere tulemast minu kodulehele!

Apokalúpsise Naine ja maailma esimene krobeline kuu kunstis

Kiirusta Aeglaselt

Kiirusta aeglaselt

 

 

….asuvad Santa Maria Maggiore basiilikas.

Kóík sai alguse sellest, et Galilei Galileo ja kunstniku nimega Cigoli /Ludovico Cardi/ olid suured sóbrad. Galileile meeldis palju veeta aega vabas óhus ja teha oma jooniseid ning Cigoli oli tema lummuses huvitatud  astroloogiast ja uutest ideedest.  Tánu sellele sóprusele on alguse saanud maailma úks erakordseimadi Cigoli teoseid , mis on laiemale publikult tuntud, kui Párispatuta Eostatud Maria Paolina kabelis Santa Maria Maggiore kirikus.

Apokalúpsise Naine

Apokalúpsise Naine

1610 aastal sai Cigoli paavst Paulus V káest úlesande maailida kóikide kirjelduste kohalset Apokalupsise Naine. Dokumentidest vóime lugeda járgmist

” Kuplisse maalite Apokalúpsise visiooni , nagu on kirjas Ilmutuse raamatus pt 12, niisiis úhe naise, kes on riietatud páikesesesse, jalge all kuu ja ja úmber tema kroon 12 táhega.  ta kohtub peaigel Miikaeliga, kes on vóitlemas ja all madalal madu lómistatud peaga, nagu on kirjas Moosese 1 raamatu  3 pt.”"

Immacolata

Immacolata

Paljud teoloogid tólgendasid seda naist kirjelduse baasil  kui Netisi Maarjat.  Ja just sellest váljakujunenud arvamuseest láhtudes tekib kunstiajalukku uus Neisti Maarja figuur, mida me teame Párispatuta Madonna figuurina ” Immacolata” , kelle kujutamine on tánaseni sáilinud praktiliselt muutusteta –  seega on alles 12 táhte, mis kujutavad kas Iisraeli suguharusi vói hilsema seletuse járgi 12 apostlit, madu, valged riided naise seljas.  Apokalúpsise naise puhul on eristavaks súmboliks aga kuu naise jalge all.  Just sellest kuust tahaksi  pikemalt ráákida.

On olnud kuu teoloogide arvates úmar ja sile ja seega vóiks edasi kanda embleemina Neitsi Maarja súútust. Mis on juhtunud aga Paolina kabelis kuuga? See ei ole sugugi sile vaid konarliku pinnaga just nii, nagu Galileo oma avastustes ka ráákis. Nimelt kaks aastat enne Cigoli tóó lópetamist , aastal 1610 oli ilmunud Galilei Galileo raamat  Siderus Nuncius , mis ráakis palju astroloogilistest avastustest ning sealhulgas ka kuuga seotud uutest vaatenurkadest.. Cigoli otsustas raamatust saadud teadmised realiseerida sóbra auks ka oma kunstis.

Galilei avasstustepóhine kuu

Galilei avastustepóhine kuu kujutis maalil

See on esimene Galilei Galileo avastuste tunnistus kunstimaailmas.

Kuplisse lisatud kiri ” Paavst Paulus V púhendab Kristuse Emale Alatisele Neitsile.”  ei viita millegi  poolet Párispatuta Eostatud Neitsile /Immacolatale/ isegi kui Apokalúpsise Naine on kirjutises interpreteeritud, kui Kristuse Ema. Kirik ise aga eelistab vaikida súmbilite seletusest maalil. 

Jaga

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone